NON TEACHING STAFF

OFFICE STAFF

STAFF

Mr. Amalendu Sen , B.Com (Accountant)

Deb Mishra (B.Com)

Mr. Tapan Kumar Banerjee , H.S. (Clerk)

Avishek Dutta (M.Sc)

Mrs. Suparna Ghosh (Basu) B.A. (Clerk)

Pintu Mahali (Class –VIII Pass)

Mr. Swapan Karmakar H.S. (Electrician cum Caretaker)

Raju Kahar (B.Com)

Mr. Prafulla Kumar Pandit (Peon)

Amit Mitra (B.Com)

Mr. Sambhu Rajak (Peon)

Sk. Jahangir Hossain (Madhyamik)

Mr. Dulal Das (Sweeper)

Bimal Samanta (Madhyamik)

Mr. Barun Mahali (Gate-Keeper)

Sanjeeb Chatterjee (Class –VIII Pass)

Mr. Raju Mahali (Sweeper)

Shib Shankar Sardar (Class –VIII Pass)

 

Subir Saha (B.Sc , PGDSW)

 

Paramita Kuilya (B.Com)

 

Pallab Adhikary (M.A)

 

Minakshi Ghosh (B.Com , PGDM)

 

Falguni Saha (Madhyamik)

 

Malay Mandal (Madhyamik)